Biedrība ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’

Juridiskā adrese: Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas pagasts, Limbažu novads, LV-4064
Reģistrācijas Nr.40008018123.


Biedrības K.A.P.S. Valdes sastāvs :
Valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle
Valdes priekšsēdētājas vietnieks Ilgvars Krūmiņš
Valdes locekļi: Ilze Skrabule, Ināra Pakalna, Kaspars Kļaviņš
Biedrības mērķis: apvienot kartupeļu audzētājus un pārstrādātājus, lai koordinētu biedrības biedru savstarpējo darbību kopīgu interešu aizstāvēšanai, veicinātu sadarbību, tirgus attīstību un iekšējā tirgus aizsardzību, kā arī, lai pārstāvētu savu biedru intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība ietekmē biedrības biedru intereses.

Par pārtikas kartupeļiem kontaktinformācija pie I.Immura. t. 26563522
Par sēklas kartupeļiem skatīt sadaļu ''Kartupeļu sēkla''
Par cietes kartupeļiem kontaktinformācija pie A.Kraukles, t.  26312666
Par čipsu kartupeļiem kontaktinformācija pie I.Krūmiņa, t. 29131512 

Biedrība ir Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs