Jaunākie MK noteikumi

Nr. 12
Noteikumi ''Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi'' stājas spēkā 2016.gada 8.janvārī 
https://www.vestnesis.lv/op/2016/4.5
 vai www.likumi.lv/doc.php?id=279044

Nr. 365
Noteikumi ''Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība'' izdoti 2007.gada 29 maijā saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 13.punktu.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159073


Sēklu aprites likums

Sēklaudzēšanā jāievēro sēklu aprites likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=16697&from=off


Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

Likums, kas nosaka lauksaimniecības un lauku attīstību.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87480


MK Noteikumi Nr.1056

Noteikumi Nr.1056 nosaka lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtību. Noteikumi pieņemti 2009.gada 15.septembrī.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=197883


Likumdošana

Ar mēslošanas apriti saistītos normatīvos aktus skatīt šeit http://www.vaad.gov.lv/sakums/normatvie-akti/noteikumi/kautkas.aspx

Ar augu aizsardzību saistītos normatīvos aktus skatīt šeit http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba.aspx

Ar bioloģisko lauksaimniecību saistītos normatīvos aktus skatīt šeit http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/biologiska-lauksaimnieciba.aspx