Biedru saraksts

SIA Aloja Agro  www.alojaagro.lv                                             
SIA Aloja Starkelsen  www.alojas.lv 
SIA Aijaži
ZS Baltiņi
ZS Brieži
ZS Briežkalni
ZS Cielavas
ZS Eglainītes
Inese Ikauniece
SIA Īves grupa
ZS Jaunozoli
ZS Kalnāres
SIA Orkla Latvija www.orkla.lv
ZS Lielvildavas
SIA Līgatnes Ābele
SIA Nemone
ZS Pauļuki
SIA Piekalnes  www.piekalnes.lv
APP Agroresursu un ekonomikas institūts  www.arei.lv    
ZS Sanderi                          
ZS Savieļi
ZS Selgas
ZS Vaitalas
SIA Tēraudiņi 
ZS Tūži
ZS Ūzēni
ZS Veldzes
ZS Ziedi
SIA Madaras dārzs
ZS Strautiņi
ZS Kakti