Beidzies iepriekšējais KLP plānošanas periods un 2021.-2022. g. būs pārejas periods

Datums: 19.01.2021 00:38
22 skatījumi
Beidzies iepriekšējais KLP plānošanas periods un 2021.-2022. g. būs pārejas periods. Šogad notiks būtiskas izmaiņas AAL reģistrā. EK pieņēmusi lēmumu anulēt darbīgās vielas mankocebu un metalaksilu. Līdz ar to pēdējo sezonu varēs lietot Ridomil Gold MZ 68 WG un citus AAL, kas satur iepriekš minētās darbīgās vielas.
Beidzies iepriekšējais KLP plānošanas periods un 2021.-2022. g. būs pārejas periods. Agrovides pasākumos ''Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā'' (VSMD) un ''Bioloģiskā lauksaimniecība'' varēs  uzņemties jaunas saistības uz 2 gadiem, ja esošās saistības ir beigušās vai esošās saistības palielināt par 20 %.

Provizoriskie maksājumi:

Par sēklas kartupeļiem 2021.gadā 546 EUR/ha, 2022.gadā 555 EUR/ha, ja nepārsniegs references platību 363 ha.
Par cietes kartupeļiem 2021. un 2022.g. 306 EUR/ha, ja nepārsniegs references platību 697 ha.


Šogad notiks būtiskas izmaiņas AAL reģistrā. EK pieņēmusi lēmumu anulēt darbīgās vielas mankocebu un metalaksilu. Līdz ar to pēdējo sezonu varēs lietot Ridomil Gold MZ 68 WG un citus AAL, kas satur iepriekš minētās darbīgās vielas.