Jaunākās izmaiņas AAL reģistrā

Datums: 21.10.2020 00:37
30 skatījumi
Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

HERBICĪDI

Proman - īsmūža divdīgļlappu un dažu viendīgļlapu nezālēm. Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm. Deva 2 l/ha. Smidzināt pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas.

Targa Super - selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām. Īsmūža viendīgļlapu nezālēm, labībām saŗņaugiem 1.75-1.25 l/ha. Ložņu vārpatai 15-20 cm garumā 1.5-2 l/ha. 

FUNGICĪDI

Trimanoc DG. d.v. mankocebs, 75 %. Pieskares preparāts lakstu puves un sausplankumainības ierobežošanai. Deva 2 kg/ha. Drīkst lietot 8 x sezonā.

Zorvec Enicade - d.v.oksatiapiprolīns. Lokāli sistēmisks preparāts lakstu puves ierobežošanai. Deva 0.15 l/ha. Drīkst lietot 4 x sezonā. 

Avtar 75 NT- d.v. mankocebs 750 g/kg. Preparāts lakstu puves un sausplankumainības ierobežošanai. Deva 2 kg/ha. Drīkst lietot 8 x sezonā.

Leimay SC samazināts apstrāžu skaits sezonā uz 4 reizēm.

INSEKTICĪDI

Delmetros 100 SC- pieskares un zarnu inde pret kartupeļu palgrauzi. Deva 0.05 l/ha. Drīkst lietot 1 x sezonā.

Teppeki- sistēmas paraparāts pret laputīm. Deva 0.16 kg/ha. Drīkst lietot 2 x sezonā.

Syper - pieskares un zarnu inde pret kartupeļu lapgrauzi un laputīm. Deva 0.05 l/ha. Drīkst lietot 1 x sezonā. 

Detalizētāka informācija http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba.aspx