Ar 2016. gada 26. novembri drīkst lietot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizdardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Datums: 26.11.2016 00:32
4 skatījumi
Ar 2016. gada 26. novembri drīkst lietot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizdardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
Ar 2016. gada 26. novembri drīkst lietot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizdardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.