​2021


Strauji tuvojas pavasaris, sēklas kartupeļi jāpieska sēklaudzētājiem. Informācija skatāma sadaļā SĒKLAS KARTUPEĻI.

Beidzies iepriekšējais KLP plānošanas periods un 2021.-2022. g. būs pārejas periods. Agrovides pasākumos ''Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā'' (VSMD) un ''Bioloģiskā lauksaimniecība'' varēs  uzņemties jaunas saistības uz 2 gadiem, ja esošās saistības ir beigušās vai esošās saistības palielināt par 20 %.

Provizoriskie maksājumi:

Par sēklas kartupeļiem 2021.gadā 546 EUR/ha, 2022.gadā 555 EUR/ha, ja nepārsniegs references platību 363 ha.
Par cietes kartupeļiem 2021. un 2022.g. 306 EUR/ha, ja nepārsniegs references platību 697 ha.

Sēklaudzētājiem lauku apskates jāpieska līdz 25.maijam.

Šogad notiks būtiskas izmaiņas AAL reģistrā. 

Baythroid, Bulldock 025 EC (beta-ciflutrīns) - atļauts iztirgot līdz 20.06.2021., atļauts izlietot līdz 20.07.2021. 
Fastac 50, Kestac 50 (alfa-cipermetrīns) - atļauts iztirgot līdz 30.04.2021., atļauts izlietot līdz 31.12.2021.
Fury 100 EW, Satel 100 EW (zeta-cipermetrīns) - atļauts iztirgot līdz: 01.06.2021, atļauts izlietot līdz: 01.06.2022.
Penncozeb 75 DG, Penncozeb 80 WP, Tridex DG, Trimanoc DG, Dithane NT, Manfil Plus 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WG - anulēti: 31.01.2021.

Rido
domil Gold MZ 68 WG- tiks anulēts ar 30.06.2021.
Acrobat Plus, Electis 75 d.g. – tiks anulēti  ar 04.07.2021.​ atļauts iztirgot līdz: 31.07.2021., atļauts izlietot tikai 2021.gada sezonā
.

Biedru kopsapulce notiks 2021.gada 4.martā pl. 10.00.

​Svarīgi datumi

Līdz 1.aprīlim jāpiesakās sertifikācijas institūcijās, lai reģistrētos biloģiskai lauksaimniecībai. www.videskvalitate.lvwww.stc.lv

Aktualitātes

Kārtot pēc:
Jaunie
Jaunie
Vecie